Dizajn posjetnice - vizitke, cijene

Impresionirajte svoje klijente s "oku ugodnin" dizajnom posjetnice. Dizajn posjetnice radimo individualno prilagođeno svakom klijentu prema vizualnom identitetu.

Potreban vam je dizajn logotipa ili dizajn vizualnog identiteta? Svi paketi uključuju dizajn posjetnice.

Prema potrebi klijenta dizajniramo jednostrane ili dvostrane vizitke.

Nakon finalizacije dizajna isporučujemo vizitku u PDF 300dpi rezuluciji spremna za tisak.

DIZAJN POSJETNICE - CIJENE

Dizajn vizitke - START
1x unikatno idejno rješenja
1x serija* izmjena na posjetnicama
Priprema za tisak i isporuka vektorskog PDF-a
CIJENA: 150,00 kn + PDV

Dizajn vizitke - BUSINESS
3x unikatna idejna rješenja
3x serije* izmjena na posjetnicama
Priprema za tisak i isporuka vektorskog PDF-a
CIJENA: 250,00 kn + PDV

* pod seriju izmjena se podrazumijeva jedan email zahtjev za izmjene, može biti jedna ili pet izmjena.

U suradnji s renomiranim tiskarama možemo ponudu uslugu tiska s naglaskom na kvalitetu izrade i odabiru vrste tiska kao i papira.