Cijene izrade WEB stranica

Za definiranje cijene, potrebne su osnovne konzultacije. Izrada internet stranice zahtjeva individualnu prilagodbu svakom klijentu.

Individualni pristup svakom klijentu uključuje:
SAVJETOVANJE. Kompletno savjetovanje i konzultacije oko svih detalja koji su bitni prilikom dizajn i programiranja. Zavisno prema potrebi klijent i samoj opsežnosti posla, dostavljamo ponudu s transparentnim prikazom usluga i cijena. Svaka stavka u ponudi uključuje detaljan opis, a često i grafički prikaz u cilju pojašnjavanja funkcije i namjene elemenata koji će se koristiti na internet stranici.

KVALITETNA IZRADA WEB STRANICA

KREATIVAN DIZAJN. Prema konzultacijama kreiramo unikatni dizajn, pridržavajući se vizualnog identiteta tvrtke, te prilagodbi djelatnosti i potrebama tvrtke. Najčešće kreiramo tri idejna rješenja s prikazom naslovne i najbitnijih podstranica.

PROGRAMIRANJE. Odabrani dizajn pretvaramo u "živu stranicu". Bez odstupanja prema dizajnu, programiramo internet stranicu pridržavajući se aktualnih standarda. RESPONZIVAN dizajn internet stranice uključen je u većinu naših ponuda.

SEO. Kvalitetna prilagoda za tražilice, dobrim dijelom već je odrađena u programiranju. Uz naše savjetovanje postižu se dobre pozicije na tražilicama, pogotovo u slučaju gdje je manja konkurencija ili imaju nekvalitetne internet stranice. Ukoliko je veća konkurencija s kvalitetnim web rješenjima, potrebno je odraditi KOMPLETAN SEO INTERNET STRANICE. KOMPLETAN SEO uključuje parcijalni rad na povećanju rejtinga u periodu od minimalno dva mjeseca. Koristimo kompletno naše znanje i iskustvo na postizajnu top rezultata na tražilicama. Više informacija: SEO - prilagodba za tražilice.

VIŠE INFORMACIJA O IZRADI WEB STRANICA

U nastavku su najčešće okvirne dvije ponude koje šaljemo klijentima, cijene i stavke su informativnog karaktera.

Stavke u našim ponudama su detaljno opisane, a cijena se prilagođava individualno prema potrebama klijenta.

PAKET: osnovna izrada internet stranice

Jednostavna internet stranica koja osnovno prezentira vašu tvrtku s mogućnosti jednostavnog samostalnog uređivanja. Kreativni dizajn prema vizualnom indentitetu tvrtke.

* dizajn dva idejna rješenja internet stranice (uključuje dizajn naslovnice)
* programiranje prema standardu(HTML, CSS + CMS)
* do 10 modula, funkcionalno definirani putem idejnih rješenja
* kontakt forma za upite i GoogleMaps lokacija
* povezivanje s društvenim mrežama
* osnovna prilagodba za mobitele: responsive design
* osnovna prilagodba za tražilice – SEO

Cijena: nakon detaljnih konzultacija o potrebama klijenta, šaljemo individualnu ponudu.


PAKET: napredna izrada internet stranice

Internet stranica kvalitetno prilagođena za tražilice s dodatnim mogućnostima za detaljan i vizualno napredniji prikaz.
Mogućnost samostalne administracije. Kreativan dizajn s pažnjom na detalje i funkcionalnost.

* dizajn dva kreativna idejna rješenja internet stranice (uključuje dizajniranje naslovnice i osnovnih podstranica, npr. prikaz liste usluga, detaljini prikaz usluge, kontakt stranica, reference...
* programiranje prema standardu(HTML, CSS + CMS)
* prilagođeni broj modula prema potrebi, funkcionalno definirani putem idejnih rješenja
* kontakt forma za upite i GoogleMaps lokacija
* pretraga prema ključnim riječima
* povezivanje s društvenim mrežama
* napredna prilagodba za mobitele: responsive design
* napredna prilagodba za tražilice – SEO + savjetovanje oko održavanja

Cijena: nakon detaljnih konzultacija o potrebama klijenta, šaljemo individualnu ponudu.